Deelnemer Kunst- en Cultuurmarkt

Wadwijzer vormt in Waddinxveen 1 toegang waar alle inwoners terecht kunnen met vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Soms heb je wat meer hulp nodig, en dan is het fijn dat er iemand met je meedenkt. Een gesprek kan al genoeg zijn, maar soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld kortdurende ondersteuning van een maatschappelijk werker, of financiële hulp als je schulden hebt opgebouwd. Onder de vlag van Wadwijzer werken professionals vanuit verschillende organisaties, waardoor inwoners terecht kunnen van opvoedvragen tot ouderenadvies en alles hiertussen! Als er meer nodig is dan onze preventieve inzet, dan helpen we u ook verder op weg.

We zouden graag onze kraam willen benutten om informatie te geven over Wadwijzer; dit ten behoeve van onze naamsbekendheid. Hier maken we – tijdens het geven van informatie- een verbinding tussen het belang doen van culturele/sportieve activiteiten en het mentaal welbevinden.

Wadwijzer