Uitreiking Cultuurprijs – 11 september 2021 – Cultuurhuys De Kroon

De gemeente Waddinxveen geeft ieder jaar de Waddinxveense Cultuurprijs aan een persoon of een instelling die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage leverde aan het plaatselijke culturele leven. Ook wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een persoon of groep om deze aan te moedigen om hun werk door te zetten. De cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 750,00 voor de winnende persoon óf organisatie. De 5 genomineerden ontvangen een nominatie-oorkonde. De aanmoedigingsprijs is een geldbedrag van € 150,00.

Wie komt in aanmerking?
Personen, organisaties of groepen die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven komen in aanmerking voor deze prijs. Een persoon moet minimaal één jaar in de gemeente Waddinxveen wonen en een organisatie of groep moet minimaal één jaar actief zijn binnen de gemeente. Kunstdisciplines die in aanmerking komen zijn:

beeldende kunst
fotografie
film
multimedia
muziek en zang
drama
dans
poëzie en proza
mengvormen van disciplines

Aanmelden
Aanmelden kan het hele jaar door. Kent u een persoon of een organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het Waddinxveense culturele leven of die juist nu in deze coronatijd nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld? En vindt u dat deze de Waddinxveense Cultuurprijs 2021 verdient? Of wilt u zelf de Cultuurprijs in de wacht slepen? Meldt u zich dan aan of draag vóór 1 juli 2021 een kandidaat aan via het aanmeldformulier.

Aanmelden Cultuurprijs 2021

Hoe werkt de toekenning
De jury kiest uit de aanmeldingen één persoon of organisatie die genomineerd wordt voor de Cultuurprijs en voor de aanmoedigingsprijs en draagt deze voor aan het college van B&W. Het college neemt een besluit passend bij het oordeel van de jury. De prijzen en nominaties reikt een lid van het college van B&W.

Samenstelling jury
De volgende zes personen zijn als jurylid benoemd:


Evalien de Haan-Zijlstra (stadsgids Gouda)
Sjaak Noteboom (namens fotografie, fotograaf)
Maja Röder (voorzitter jury, lid Waddinxveense Kunstkring)
Erik Kooijman (initiatiefnemer Popschool Waddinxveen)
Sandra Orré (namens de sectie Kunst en Cultuur van het Coenecoop College)
Ruud Kooger (grafisch kunstenaar)