Tuna de la Cuidad trekt op WadCultureel door de straten van het winkelcentrum!

Een tuna is een groep studenten die door het maken van muziek het leven verrijkt. Deze algemene en korte aanduiding van het begrip tuna kan ook voor andere muziekgroepen gelden. Wat maakt dan het fenomeen tuna uniek? Om te beginnen maakt de ontstaansgeschiedenis veel duidelijk. Zo stamt het begrip tuna uit het Spanje van de vroege middeleeuwen. Aangezien destijds nog geen universiteiten bestonden, trokken de studenten van de ene leermeester naar de andere.

Om in hun onderhoud te voorzien, én om zichzelf en anderen te vermaken, maakten ze onderweg muziek. Daarbij betuigden ze (natuurlijk) ook hun liefde aan de schone jonkvrouwen die zij onderweg tegenkwamen.

Toen universiteiten begonnen te ontstaan, verdween de noodzaak om rond te trekken, maar de tunatraditie bleef bestaan. Tegenwoordig heeft vrijwel elke faculteit in Spanje haar eigen tuna. De tuna’s dragen nog altijd de traditionele zwarte kostuums en ook de hoofdthema’s van de liederen zijn onveranderd: liefde, reizen, genieten en het studentenleven.

Voor de muzikale begeleiding wordt gebruik gemaakt van akoestische instrumenten, zoals de laud (Spaanse luit), bandurria (soort mandoline), gitaar, accordeon en pandereta (kleine tamboerijn). Deze tunatraditie heeft na haar ontstaan ook in andere landen vorm gekregen. Portugal en diverse Zuid- en Midden-Amerikaanse landen hebben deze traditie overgenomen. Ook in niet-Spaanstalige landen, waaronder Nederland, zijn enkele van deze tunagroepen naar Spaans voorbeeld opgericht.