Deelnemer Kunst- en Cultuurmarkt

De Erfgoedcommissie adviseert het College over alle vormen van historisch cultuurbehoud: monumenten, verzamelingen en dorpsgezichten. Ook geeft de commissie adviezen over verbouwingen en aanpassingen van zowel monumenten als aankomende monumenten, zodat deze passend worden uitgevoerd voor zowel het gebouw als voor de eigenaar. Eigenaren hoeven ons daarvoor niet te betalen.

Erfgoedcommissie Waddinxveen