Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) behartigt de belangen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun taken.
Dit wordt o.a. gedaan d.m.v. de vacaturebank, trainingen/workshops, voorlichting, uitreiking vrijwilligersonderscheiding, waarderingsacties vrijwilligers en de organisatie van de vrijwilligersmarkt.

Vrijwilligerswerk Waddinxveen wil graag zo veel mogelijk en op een laagdrempelige manier in aanraking komen met inwoners van Waddinxveen om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden die Vrijwilligerswerk Waddinxveen hen kan bieden.

Daarnaast zullen we samen met Bibliotheek De Groene Venen en Stichting Vonk Zing Nederlands met me organiseren tijdens WadCultureel.

http://www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl