De Waddinxveense Kunst Kring is 9 februari 1988 opgericht door een groep enthousiaste vrijetijdskunstenaars. Nu in 2018 vieren wij ons 30 jarig bestaan!

De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de beeldende kunst in algemene zin. Zij doet dit door het geven van lezingen door gastsprekers. Daarnaast organiseert zij exposities, dagreizen naar musea en geeft zij maandelijks een nieuwsbrief uit, waarin naast de activiteiten van de Kunstkring ook een overzicht wordt gegeven van exposities in Waddinxveen en in de regio.

De vrijetijdskunstenaars zijn lid. Zij beoefenen diverse kunstuitingen als fotograferen, schilderen, beeldhouwen etc. Daarnaast zijn er mensen, die geen kunstzinnige hobby uitoefenen, maar wel belangstelling hebben voor kunst. Zij zijn donateur. Dit geeft hen de mogelijkheid om aan al onze activiteiten deel te nemen.

De Waddinxveense Kunst Kring is ook actief op scholen door scholen gelegenheid te geven om leerlingen mee te laten doen aan exposities.

De Waddinxveense Kunst Kring heeft ook een adviserende rol naar, bijvoorbeeld, de gemeente. Zo adviseerde de WKK bij de aanschaf van kunst aan de muren in het nieuwe Gemeentehuis en bij de aankoop van het kunstwerk “De Kroon” in het nieuwe winkelcentrum.

Eind mei 2018 vond er in het winkelcentrum ons Lustrumfestival plaats waar vooral veel kinderen gebruik maakten van de mogelijkheid om graffiti te spuiten en muurschilderingen te maken.

De W.K.K. wil via een workshop fotografie bij één van onze kramen de mogelijkheden van fotografie beter belichten door ter plaatse direct te laten zien wat je meer kunt halen uit het nemen van een foto (bv. via een smartphone). Ter plaatse zal met behulp van een laptop meer worden getoond. Al je vragen zijn welkom.

Afhankelijk van het weer zal er ter plaatse worden geschilderd.

Will Borst zal haar schilderijen tonen in een eigen kraam.

Voor meer informatie zie onze website: www.waddinxveensekunstkring.nl