Binnen de Geloofsgemeenschap Sint Victor is een groep actief, de Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC geheten, die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseert die als doel hebben om geld te in te zamelen voor het onderhoud en de restauratie van de Sint Victorkerk, de kerk aan de Gouwe die eind 1880 in gebruik werd genomen.

De Victor Activiteiten Commissie zorgt door allerlei activiteiten zoals, boekenmarkten, bridgedrives, kerstmarkt, verkoop van wijn en eigen gemaakte jam enz. voldoende geld te verdienen tot in stand houding van de Sint Victorkerk. De deelname aan WadCultureel draagt daar ook een steentje aan bij. Zo proberen we onze “Parel aan de Gouwe” te behouden.

De in de loop van de jaren ingezamelde bedragen zijn onder andere gebruikt voor de vernieuwing van het dak van de kerk, het kerkplein en de restauratie van de kruiswegstaties. De gelden worden beheerd door de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk. De VAC is uitvoerend orgaan van deze stichting.

Informatie is ook te vinden op https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen, het onderdeel “stichting”.