Het jongerenwerk in Waddinxveen wordt uitgevoerd door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland.

Wij zetten onze passie, kennis en ervaring in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraag. Wij bieden lokaal maatwerk (advies) vanuit onze expertise en zijn zowel regionaal als landelijk inzetbaar. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Het jongerenwerk in Waddinxveen geeft vorm aan verschillende activiteiten voor jeugd. Bied daarnaast ondersteuning aan jongeren die we tegenkomen en werken in een aantal gevallen samen met zorgverleners voor een passend aanbod.
We geven vorm aan sport activiteiten via de sportbus in de zomer en stimuleren jongeren om actief te blijven sporten, in de winter zitten we regelmatig in een van de sportzalen van Waddinxveen en sporten we met verschillende groepen jeugd.

Tijdens WadCultureel 2019:
Wij komen met een sportbus. In de sportbus zitten verschillende materialen zoals boogschieten, laser gamen, touw trekken, jeu de boules en nog meer. Jongeren mogen zelf kiezen wat ze leuk vinden om mee te spelen. Wij zullen een graffiti of schilderen workshop geven. Voorlichtingsmateriaal en quiz over drugs/alcohol, geld en gezond eten is ook aanwezig.

http://www.jongerenwerkwaddinxveen.nl