Kunst- en Cultuurmarkt ||

Inner Wheel Waddinxveen is een actieve- en zelfstandige serviceorganisatie, is onderdeel van Inner Wheel Nederland en International Inner Wheel. Wij staan voor het bevorderen van vriendschap, van persoonlijk bereidheid tot helpen en bevorderen van internationale contacten. Wij vierden onze 40e verjaardag in 2021.

Leden van Inner Wheel maken zich sterk voor:
het creëren van vriendschappelijke banden • het bieden van maatschappelijke service • het bevorderen van internationaal begrip. Wij zijn er met elkaar, voor elkaar en voor anderen.

Wij komen 1x per maand bij elkaar voor een interessante lezing, bespreken de clubzaken (o.a. de goede doelen) en sluiten af met een gezellig samenzijn.

Landelijk en lokaal worden er inspirerende activiteiten georganiseerd: lezingen, webinars, excursies en etentjes. Alles voor het goede doel. Een actieve club vrouwen van jong tot ouder.

HART voor Vrouwen, het Nationale serviceproject van alle clubs in Nederland voor de komende drie jaar. Inner Wheel Waddinxveen ontwikkelt activiteiten om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar het vrouwenhart.

Per dag overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Dit komt omdat deze ziekten zich bij vrouwen minder duidelijk aandienen dan bij mannen. Toch worden bij wetenschappelijk onderzoek met name mannen onderzocht. Daardoor ontbreekt een gedegen kennis over de symptomen en oorzaken bij vrouwen.

De stichting Hart voor Vrouwen zet zich sinds begin 2014 in voor multidisciplinair onderzoek gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen.

De stichting maakt zich hard voor het bij elkaar brengen van verschillende medische vakgebieden. Daardoor zijn onderlinge verbanden zichtbaar geworden.

Inner Wheel Waddinxveen, met elkaar, voor elkaar met een warm hart voor anderen.

Serviceclub Inner Wheel