Het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW) heeft tot doel de geschiedenis van het dorp onder de aandacht van bewoners en belangstellenden te brengen. Het HGW verzorgt daartoe lezingen, geeft een kwartaal blad uit met artikelen over belangrijke personen, gebouwen en objecten uit ons dorp en organiseert excursies naar plaatsen die een relatie met ons dorp onderhouden. Het HGW beschikt over een groot depot waar archiefstukken en objecten worden bewaard tot ze tijdens een expositie tentoongesteld kunnen worden. Tenslotte heeft het HGW een Oudheidkamer aan de Noordkade 64, die elke eerste woensdag van de maand van 14-16 uur is geopend.

HGW bestaat dit jaar 25 jaar! Tijdens WadCultureel zal aan dit jubileum op passende wijze inhoud worden gegeven. Zo zal er onder meer een prijsvraag worden uitgeschreven over de geschiedenis van ons dorp. Ook wordt dit jaar gewerkt aan een leskist voor de Waddinxveense basisschoolgroepen 7 en 8. In de leskist wordt ingegaan op het ontstaan van Waddinxveen, de vervening, de industrialisatie en het hedendaagse leven in ons dorp. Tenslotte worden dit jaar een viertal wandelingen langs een aantal vertelbanken georganiseerd.

http://www.hg@waddinxveen.nl