Het Historisch Genootschap Waddinxveen houdt de geschiedenis van ons dorp levendig. Zij doet dat door het houden van lezingen, het uitgeven van een kwartaalblad, het houden van tentoonstellingen in onze Oudheidkamer, het plaatsen van vertelbanken en het organiseren van gastlessen op de Waddinxveense basisscholen.

Historisch Genootschap Waddinxveen