Kunst- en Cultuurmarkt ||

Stichting Herenboeren Nederland richt in heel Nederland Herenboerderijen op. Een groep van 200 a 250 huishoudens vormt een coƶperatie en wordt gezamenlijk eigenaar van een stuk grond. Op die grond produceren de leden samen op duurzame wijze hun voedsel in een gemengd bedrijf, met een boer in loondienst. Herenboeren willen gezond en duurzaam voedsel verbouwen, dat wil zeggen lokaal geproduceerd en traceerbaar, met aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk gedrag van dieren en zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Inmiddels is er in het Groene Hart een Herenboerderij in Leimuiden, maar de Stichting wil graag een boerderij realiseren in of rond Waddinxveen.

In de kraam laten we zien hoe een Herenboerderij werkt, wat je allemaal kunt doen met producten van het land en je kunt sommige producten kopen. Ook kun je je opgeven om mee te helpen een boerderij bij Waddinxveen te realiseren.

Stichting Herenboeren Groene Hart