De Monumentencommissie Waddinxveen geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. We geven aan, welke objecten de moeite van het beschermen waard zijn. Verder geven we mede uitvoering aan het erfgoedbeleid.

Dat betekent, dat we eigenaren kunnen helpen bij het maken van plannen, onderhoud en materialen. We zoeken eigenaren op, om hen over te halen om ook hun huis op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. En we geven informatie aan iedereen, die iets wil weten over het Waddinxveense erfgoed.

De commissie bestaat uit drie leden: Paul Kloet, voorzitter, Wim vergouw en Bart Wiekart, afgevaardigden van het Historisch Genootschap Waddinxveen. Door onze verschillende achtergronden kunnen we uit een rijke kennisbron putten.