Op zaterdag 9 september 2017 reikt de Cultuurjury (foto) voor de vijfde keer aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven de cultuurprijs 2017 uit.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt tijdens het Cultureel evenement ‘WadCultureel’. Jaarlijks wordt een oproep gedaan om kandidaten te nomineren voor de Cultuurprijs.

De genomineerden zijn bekend! Er zijn 7 aanmeldingen binnengekomen, waarvan uiteindelijk vier kandidaten zijn genomineerd. De jury zal de komende maand uit de genomineerden een winnaar aanwijzen. Deze winnaar zal tijdens het evenement ‘WadCultureel’ naar huis gaan met een kunstwerk en een geldbedrag.

De genomineerden voor de Cultuurprijs 2017 zijn:

(op alfabetische volgorde)

Dick Jan Thuis

Lida Kalfsbeek

Ruud Kooger

Studio Da Danza

Doel van de Cultuurprijs is deze sector een extra stimulans te geven waarbij uitdrukking wordt gegeven aan het brede gevoel dat kunst en cultuur in Waddinxveen leeft.