Het comité Schooldammen Waddinxveen is ontstaan na opheffing van de damvereniging Excelsior in 2005. Het comité bestaat dan uit:
• Heja Bos-Migchels, arbiter dambond
• Cor Barelds, oud-bestuurslid en Jeugddamtrainer
In februari 2020 wordt het 48e Waddinxveens schooldamtoernooi gehouden.

Het damcomité organiseert dan voor de 15e keer dit regionaal schooldamtoernooi.
Door beoefenen van denksporten worden kinderen ontwikkelings- en ontplooiingskansen geboden en worden hun sociale competenties bevorderd. Dammen (en schaken) zijn zinnige zaken, omdat denkvermogen en concentratievermogen worden bevorderd (rekenen, inzicht, combineren en vooruitzien). Daarnaast wordt samenspelen en het leren omgaan met winst en verlies gesterkt.
Beoefening van denksporten bevordert aantoonbaar de mentale fitheid en het creatief denken en handelen.
Doelstelling is tevens behoud van het damspel als cultuurgoed – vooral onder scholieren van het basisonderwijs – ook gelet op de grote pedagogische waarde.

Activiteiten
• Organisatie jaarlijks schooldamtoernooi voor basisscholen Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle, Stolwijk en Berkenwoude.
• Verzorgen van damlessen in de aanloop daarvan op scholen in Waddinxveen.
• Initiatief en organisatie van schooldamtoernooien Gouda van 2013 t/m 2019.
Samenwerking met de Brede School Gouda en de Goudse damvereniging.
• Vanaf 2013 verzorging jaarlijkse damcursus van 8 lessen op een school in Moerkapelle voor welpen en pupillen.
• Sinds 2008 verzorging van 2 damlessen in jaarlijks gemiddeld 12 klassen in Gouda. (Onder de vlag van De Brede School Gouda). Hier wordt aansluiting gezocht bij de 21e -eeuwse vaardigheden voor het onderwijs. (Century skills).
• Arbitrage Openlucht Koppel-Damtoernooi (van DEZ Reeuwijk) aan de Nesse in Waddinxveen (2013 t/m 2019).
• Damevenementen voor scholieren bij Opening Winkelcentrum en bij WadCultureel sinds 2014.

Tijdens WadCultureel op zaterdag 14 september a.s.:
Verzorging en organisatie van een persoonlijke damtoernooi voor Waddinxveens scholieren. Categorieën meisjes en jongens. Inzet is het officieus scholierenkampioenschap Waddinxveen. Er wordt gespeeld op de nieuwste magnetische damborden, de DamZ! Damsets.

Binnen de Nederlandse Dambond is een initiatief tot aanschaf en verspreiding van deze damborden gestart..
Algemene doelstelling is instandhouding en ontwikkeling van de damsport in de eigen regio en het beoogd effect moet zijn een grotere bekendheid van de damsport, waardoor meer jongeren dit spel spelen en leren ontdekken.
Dankzij sponsoring zijn op de Waddinxveense scholen damborden verstrekt. Deelnemers aan dit toernooi krijgen allemaal deze DamZ! Damset – een aantrekkelijk fysiek product – verstrekt. Op deze manier wil het comité hieraan een positieve bijdrage leveren.