De genomineerden voor de Cultuurprijs 2017 zijn bekend!

Op zaterdag 9 september 2017 reikt de Cultuurjury (foto) voor de vijfde keer aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven de cultuurprijs 2017 uit.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt tijdens het Cultureel evenement ‘WadCultureel’. Jaarlijks wordt een oproep gedaan om kandidaten te nomineren voor de Cultuurprijs.

Er zijn 7 aanmeldingen binnengekomen, waarvan uiteindelijk vier kandidaten zijn genomineerd. De jury zal de komende maand uit de genomineerden een winnaar aanwijzen. Deze winnaar zal tijdens het evenement ‘WadCultureel’ naar huis gaan met een kunstwerk en een geldbedrag.

De genomineerden voor de Cultuurprijs 2017 zijn:
(op alfabetische volgorde)

Dick Jan Thuis

Lida Kalfsbeek

Ruud Kooger

Studio Da Danza

Doel van de Cultuurprijs is deze sector een extra stimulans te geven waarbij uitdrukking wordt gegeven aan het brede gevoel dat kunst en cultuur in Waddinxveen leeft.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De gemeente Waddinxveen kent ieder jaar de Waddinxveense Cultuurprijs toe aan een persoon of een instelling die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het plaatselijke culturele leven. Ook wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan degene(n) die zo een goede stimulans wordt gegeven om op de ingeslagen weg voort te gaan. WadCultureel neemt het voorwerk en de aanjaagfunctie op zich om de Cultuurprijs onder de aandacht van bewoners en organisaties te brengen.

De cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 750,00 voor de winnende persoon óf organisatie. De aanmoedigingsprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150,00. De 5 genomineerden ontvangen een nominatie-oorkonde

Wie komt in aanmerking? Personen of organisaties die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven komen in aanmerking voor deze prijs. Een persoon moet minstens vijf jaar in de gemeente Waddinxveen woonachtig zijn, een instelling moet minstens vijf jaar een actieve werking ontplooid hebben binnen de gemeente.

Kunstdisciplines die in aanmerking komen zijn:
* beeldende kunst,
* fotografie,
* film,
* multimedia,
* muziek,
* drama,
* dans,
* poëzie en proza en
* mengvormen van disciplines

Aanmelden
Kandidaten kunnen worden aangemeld tot 15 juni van ieder jaar. Kent u iemand of een organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het Waddinxveense culturele leven en die deze prijs verdient? Of wilt u zelf de Cultuurprijs in de wacht slepen? Meldt u zich dan aan of draag een kandidaat vóór 15 juni via het aanmeldformulier.

Procedure van toekenning
De jury kiest uit de aanmeldingen één persoon of organisatie die genomineerd wordt voor de Cultuurprijs en voor de aanmoedigingsprijs en draagt deze voor aan het college van B en W.

Het college neemt een besluit waarbij het in principe de voordracht van de jury volgt. De prijzen en nominaties worden uitgereikt door een lid van het college van B en W tijdens het Culturele evenement ‘WadCultureel’ in september van ieder jaar.

Samenstelling jury Waddinxveense Cultuurprijs
De volgende 5 personen zijn als jurylid benoemd:
* Namens de Sectie Kunst en Cultuur van het Coenecoop College: Sandra Orré
* Oud bestuurslid van Vonk: Bastienne Prins, directeur van MOZ-Art muziekschool Zuidplas
* Namens Fotografie: Sjaak Noteboom, fotograaf
* Namens de initiatiefnemers: Albert Grooten, fractievoorzitter van D66
* Galeriehouder te Gouda, Hans den Hollander

Kijk hier voor meer informatie.