Binnen de Geloofsgemeenschap Sint Victor is een groep actief, de Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC geheten, die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseert die als doel hebben om geld te in te zamelen voor het onderhoud en de restauratie van de Sint Victorkerk, de kerk aan de Gouwe die eind 1880 in gebruik werd genomen.

Daarnaast dragen deze activiteiten bij aan de onderlinge verbondenheid, binnen maar ook buiten de geloofsgemeenschap. Bij de activiteiten kan gedacht worden aan de maandelijkse klaverjasavonden, de halfjaarlijkse boekenmarkt en bridgedrive. Daarnaast vindt er jaarlijks een gezellige Kerstmarkt plaats. Verder verkoopt de VAC een aantal in eigen beheer gemaakte producten, zoals gelegenheidskaarten en jam, en verkoopt de VAC Sint Victorwijn. De VAC, die vanaf begin jaren negentig actief is, bestaat uit een groot aantal vrijwilligers van de geloofsgemeenschap.

De in de loop van de jaren ingezamelde bedragen zijn onder andere gebruikt voor de vernieuwing van het dak van de kerk, het kerkplein en de restauratie van de kruiswegstaties. De gelden worden beheerd door de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk. De VAC is uitvoerend orgaan van deze stichting.

Informatie is ook te vinden op https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen, het onderdeel “stichting”.