Open Monumentendag is op zaterdag 9 september 2017. Op deze dag zijn de Brugkerk – Remonstrantse kerk en Sint Victorkerk in Waddinxveen open voor publiek van 10.00 uur – 16.00 uur.

 

Remonstrantse kerk

Afbeeldingsresultaat voor remonstrantse kerk waddinxveen   foto van WadCultureel.

“Tijdens Open Monumentendag mogen geschoolde organisten het kerkorgel bespelen. Het orgel dateert uit 1825 en is een paar jaar geleden geheel gerestaureerd (kosten 25.000 euro).

De kerk is open voor publiek van 10.00  tot 16.00 uur en gedurende die tijd kan het orgel bespeeld worden. De speelduur per organist is ongeveer 30 minuten.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij dhr. R.W. van den Bosch, tel. 0182-616572, e-mail remonstranten.wveen@kpnplanet.nl. Graag ook vermelden aan welke tijd de voorkeur gegeven wordt om te spelen zodat een speelschema gemaakt kan worden.”

Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

 

De Brugkerk 

   

Expositie met als thema ‘Trouwen in de kerk, Symboliek of Inhoudsvol”
Torenbeklimming is mogelijk
Regelmatig zijn er orgelbespelingen

De Brugkerk, een monument
Wie voor de Brugkerk staat en de voorgevel nauwkeurig bekijkt, zal het opvallen dat het uiterlijk doet denken aan een Griekse tempel. Dat was ook de bedoeling van de ontwerper. De bouwstijl in de negentiende eeuw was veelal neoclassicistisch, met elementen die herinnerden aan klassieke oudheid.

Dat zien we terug bij de Brugkerk. Aan weerskanten van de ingang staan twee koppelde Toscaanse zuilen, bekroond door een driehoekig fronton.

Merkwaardig is dat daarboven een toren verrijst, merkwaardig omdat Griekse tempels in het algemeen geen toren hadden. Die toren kwam er ook maar ternauwernood. Er was geen geld voor. Dat er toch een toren kwam, was mede te danken aan de plaatselijke magistraat, die vond dat het ‘zonder toren maar een onooglijk gebouw zou worden’.

Boven de ingang staat vermeld dat de eerste steen gelegd is op 15 maart 1837. Op zondag 16 december 1838 is de kerk in gebruik genomen en verving de bouwvallig geworden Oude Kerk die, een kilometer naar het westen, langs de Kerkweg stond.

De Brugkerk is een zgn. Waterstaatskerk. Het gebouw werd ontworpen door ir. A. Blaauw JHzn, werkzaam bij de Waterstaat.

In plaats van Waterstaatskerk is het eigenlijk beter om van een neoclassicistische bouwstijl te spreken. De naam Waterstaatskerk ontstond nadat Koning Willem I in 1824 bepaald had dat geen nieuwe kerken meer gebouwd mochten worden zonder voorafgaande koninklijke goedkeuring. Er bestond toen een Ministerie van Eredienst dat betrokken bij de bouw van kerken en omdat het onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat viel, was de praktijk meestal zó dat de ingenieurs van Rijkswaterstaat de ontwerpen en bouwplannen maakten.

Het orgel
Het kerkorgel is in die zin een bijzonder instrument omdat het nog als enig compleet bewaard gebleven Schmidt-orgel in ons land bestaat. Het werd in 1807-1808 gebouwd door Jan Pieter Schmidt, compagnon/medewerker van de Goudse orgelmaker Hendrikus Hermanus Hess, en voltooid door zijn zoon Jan Christoffel. Toen de bouw van de Brugkerk voltooid was, werd het instrument, als één van de weinige interieurstukken, uit de Oude Kerk overgebracht naar de nieuwe.

Bij oplevering beschikte het orgel over 20 stemmen, verdeeld over 2 klavieren met aangehangen pedaal. Restauraties vonden plaats in 1953 door de firma Van Vulpen uit Utrecht, in 1972 door L.J. Kramer uit Boskoop en in 1994 door de firma S.F. Blank uit Herwijnen. Bij de restauratie van 1972 werd het orgel uitgebreid tot 28 stemmen verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal. Het doel van de restauratie van 1994 was onder andere om de oorspronkelijke klank weer te benaderen.

 

Sint Victorkerk

Waar nu de neogotische St. Victorkerk staat werd al in 1663 een R.K-.kerkje gebouwd door pastoor Cornelis de Jager. Het was een kleine schuilkerk, die achter de pastorie stond. Na enkele eeuwen dienst te hebben gedaan bouwde pastoor Quant in 1880 het huidige, trotse kerkgebouw op het blekersveld naast de pastorie, goed in het zicht. Het ontwerp is van Evert Margry uit Rotterdam, een leerling van P. Cuypers. Het is een driebeukige pseudobasiliek in baksteen met een toren. In de toren het uurwerk uit 1880.

Het interieur is in de loop van de jaren aangepast en veranderd. Alleen het orgel komt nog uit de oude kerk. Het is een in 1870 door Maarschalkerweerd gebouwd instrument met een manuaal een aangehangen kort pedaal. Het altaar werd in 1904 vervangen door een neogotisch exemplaar, dat vervolgens in 1964 werd gesloopt onder de vernieuwende inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie. Maar in 1996 werd door parochianen het huidige altaar gebouwd, dat weer de neogotische sfeer oproept.

Het oudste onderdeel van de kerk in het Mariabeeld, achterin in de Mariakapel. Het is een 15de eeuws beeldje, waaraan een wonderdadige werking wordt toegeschreven. In de huidige kerk kreeg zij een eigen kapel, die in 1917 opnieuw werd ingericht. In het afgelopen jaar is het beeldje gerestaureerd en staat ze weer in volle glorie.

Tijdens Open Monumentendag staan op het priesterkoor twee begrafenissen. De nieuwe, met een (wat ongebruikelijk) grijs kazuifel en een “leskist”, een ddodskist die wordt gebruikt om priesterstudenten de rites van de begrafenis uit te leggen en te oefenen. En een oude, met een zwart kazuifel en, heel bijzonder en zeldzaam, een kinderdraagbaar. Ook de oude kledij van de misdienaar is te zien alsook het uniform van de dragers.

In de vitrine is een kleine expositie van de archiefstukken van de andere gebouwen: pastorie 1936, 1926), theekoepel (1828), baarhuisje (1880).

De kerk is geopend van 11.00 tot 16.00 uur en ligt aan de Zuidkade.